Erfurt, Museumskeller - Sa. 13. Januar 2018

Newcome-Abend

17. Erfurter Liedermacherfestival - Neuentdeckungen der Erfurter-Liedermacherfestival-Redaktion