Benni Stark - The Fashionist:

Bamberg, Alte Seilerei - Fr. 30. November 2018

Benni Stark - The Fashionist: "#kleider. lachen. leute"